Baner3 Baner4 Baner5

 

Sołectwo Zakrzów położone jest w południowej Polsce w woj. małopolskim, na poł.- wschód od Krakowa między Wieliczką a Niepołomicami przy drodze krajowej nr 964 . Droga ta dzieli Zakrzów na dwie części.

Przez Zakrzów przepływają dwie rzeki: rzeka Bogusława (zwana również Przebieczanką, ponieważ w Przebieczanach ma swoje źródło lub potokiem Zakrzówek) i rzeka Zakrzowianka, na krótkim odcinku jest granicą wsi Zakrzów i Zakrzowiec.

 

Zakrzów graniczy z :
  • od zachodu z Węgrzcami Wielkimi i Ochmanowem

  • od wschodu z Podłężem>

  • od południa z Zakrzowcem i Bodzanowem

Zakrzów zamieszkuje aktualnie 985? osób i od paru lat utrzymuje się tendencja wzrostowa, ze względu na napływ nowych mieszkańców.

Położenie wsi (bliskość Niepołomic, Wieliczki i Krakowa), jak również drogi i komunikacja są dodatkowym atutem dla chcących się tutaj osiedlić.

Wieś jest podzielona na dwie parafie. Część wsi należy do Bodzanowa  w dekanacie wielickim, a druga do Podłęża w dekanacie niepołomickim.

 

Środowisko Obszar ten leży w większości na obszarze najwyższej (ONO) ochrony wód powierzchniowych, a niewielki obszar leży na wodach czwartorzędowych.
Na terenie sołectwa znajdują się dwie studnie wiercone, mały zbiornik wodny, czynna kopalnia odkrywkowa Zakrzów wydobywająca piasek oraz pięć kopalń glin.
Około 25% obszaru sołectwa leży na glinach lessowych a 20% stanowi± piaski.
Na tym terenie znajdują się liczne stanowiska archeologiczne.
Na północy sołectwa leży las chroniony.

 

Jak do nas dojechać:

  1. Jadąc od strony Krakowa-Bieżanowa. Skręcamy z ulicy Wielickiej w ul. Bieżanowską kierując się w kierunku miejscowości Kokotów, Węgrzce Wielkie, mijając te miejscowości przekraczamy granicę gmin Wieliczki i Niepołomic. Wówczas znajdziemy się w miejscowości Zakrzów. (trasa nr 1)

  2. Jadąc z Krakowa, kierujemy się w stronę Wieliczki drogą krajową nr 4, następnie na obwodnicy Wieliczki skręcamy w lewo w kierunku Niepołomic. Jadąc ok. 8 km od drogą krajową 964 znajdziemy się miejscowości Zakrzów. (trasa nr 2)

  3. Jadąc z Niepołomic kierujemy się drogą krajową 964 w stronę Wieliczki, w odległości 6 km od Niepołomic trafimy do miejscowości Zakrzów. (trasa nr 3)

     
Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3

 

Można dojechać do nas również Komunikacją zbiorową tj. busami jeżdżącymi na trasie Kraków-Niepołomice oraz Kraków-Kłaj. Usługi te świadczą firmy przewozowe Mat-Bus oraz NK. Szczegółowe rozkłady jazdy są dostępne na naszej stronie.

 

Informacje dla użytkowników GPS

   
  E N  
1. Zakrzów 20.14600 50.01000  
2. Szkoła, DK, OSP 20.14149 50.00311  
3. Boisko sportowe 20.14693 50.01206  

 

 

 

Grafiki

Pogodynka