LegendyW historii Zakrzowa istnieją dwie legendy:

 

Pierwsza legenda dotyczy nazwy pól "trupie góry", która podobno swoją genezę ma w czasach najazdów Węgrów na państwo Wiślan w IX w i dotyczy bitwy, która miała jakoby mieć miejsce w części wsi Piaski i od ilości poległych w bitwie się wywodzi
   
Druga głosi, że na początku nowego tysiąclecia, w czasie chrystianizacji państwa ,za czasów podróży św. Wojciecha, w Zakrzowie na Studzieńcu powstał kościół, który w wyniku przekleństwa się zapadł i pozostało tyko źródło z cudowną wodą. W uzdrawiającą moc tej wody wierzono jeszcze w ub. wieku. A ze źródła woda wypływa do dnia dzisiejszego. Tutaj informacje o cudownym źródle są sprzeczne, jedna mówi że cudowne jest w lesie na tzw. Mokradle , a druga, że na Studzieńcu.