O stronie

Strona Sołectwa Zakrzów powstała 18 kwietnia 2007 roku z inicjatywy p. Robert Śliwki, który wprawdzie nie był rodowitym mieszkańcem ale lata tu spędzone utwierdziły go w przekonaniu o potrzebie stworzenia takowej witryny.Datę poprzedzającą powstanie strony to okres kilku miesięcznych prac nad zebraniem wszystkich materiałów z historii i życia codziennego sołectwa, było by to niemożliwe bez ścisłej współpracy autora z ówczesną panią sołtys Stanisławą Zielińską oraz prezesem OSP Zakrzów i PSL w jednej osobie p.Stanisławem Jachimczakiem.

Strona przez długi okres pełniła funkcję nie tylko jako baza wiedzy o Zakrzowie ale także informacyjną, obszerne artykuły z życia codziennego sołectwa były stałym elementem witryny. 

W 2009 roku sprawy osobiste zmusiły twórce portalu do przeprowadzki i opuszczenia Zakrzowa. Niestety nie udało mu się przekazać prowadzenia strony osobom chętnym do współpracy, brak chętnych zniechęciła prowadzącego do dalszej pracy nad nią.

Przez następne lata strona powoli popadała w niebyt by w końcu całkowicie zniknąć z wyszukiwarek i internetu by w 2015 roku znów zawitać w państwa domach.

Celem witryny jest przybliżenie innym naszej historii i współczesności , przypomnieniem starszym pokoleniom i przekazaniem młodym , żeby byli świadomi swoich korzeni, bo w Zakrzowie nigdy nie brakowało i nie brakuje ludzi aktywnych, twórczych o czym mogą świadczyć informacje na tej stronie o organizacjach i instytucjach tutaj działających takich jak , Dom Kultury , Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Sportowy, Ochotnicza Staż Pożarna, Polskie Stronnictwo Ludowe, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Szkoła.

Strona w 2007

Strona w 2011