Położenie

Zakrzów zamieszkuje aktualnie ok. 1000 osób i od paru lat utrzymuje się tendencja wzrostowa, ze względu na napływ nowych mieszkańców.

Położenie wsi (bliskość Niepołomic, Wieliczki i Krakowa), jak również drogi i komunikacja są dodatkowym atutem dla chcących się tutaj osiedlić.

Wieś jest podzielona na dwie parafie. Część wsi należy do Bodzanowa  w dekanacie wielickim, a druga do Podłęża w dekanacie niepołomickim.

 

Środowisko Obszar ten leży w większości na obszarze najwyższej (ONO) ochrony wód powierzchniowych, a niewielki obszar leży na wodach czwartorzędowych.

Na terenie sołectwa znajdują się dwie studnie wiercone, mały zbiornik wodny, czynna kopalnia odkrywkowa Zakrzów wydobywająca piasek oraz pięć kopalń glin.
Około 25% obszaru sołectwa leży na glinach lessowych a 20% stanowi± piaski.
Na tym terenie znajdują się liczne stanowiska archeologiczne.
Na północy sołectwa leży las chroniony.

 

Jak do nas dojechać:

  • Jadąc od strony Krakowa-Bieżanowa. Skręcamy z ulicy Wielickiej w ul. Bieżanowską kierując się w kierunku miejscowości Kokotów, Węgrzce Wielkie, mijając te miejscowości przekraczamy granicę gmin Wieliczki i Niepołomic. Wówczas znajdziemy się w miejscowości Zakrzów. (trasa nr. 1)
  • Jadąc z Krakowa, kierujemy się w stronę Wieliczki drogą krajową nr 4, następnie na obwodnicy Wieliczki skręcamy w lewo w kierunku Niepołomic. Jadąc ok. 8 km od drogą krajową 964 znajdziemy się miejscowości Zakrzów. (trasa nr. 2)
  • Jadąc z Niepołomic kierujemy się drogą krajową 964 w stronę Wieliczki, w odległości 6 km od Niepołomic trafimy do miejscowości Zakrzów. (trasa nr. 3)
     
Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3

 

Można dojechać do nas również Komunikacją zbiorową: MPK oraz busami jeżdżącymi na trasie Kraków-Niepołomice oraz Kraków-Kłaj. Usługi te świadczy firmy przewozowa Mat-Bus. Szczegółowe rozkłady jazdy są dostępne na naszej stronie.

Zakrzów na mapie Polski

Zakrzów w małopolsce