Plan zajęć

Zajęcia Poniedziałek
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 4+ 16.00 - 17.00
Formacja taneczna mażoretek 17.00 - 19.00
Ośrodek Wsparcia Seniorów  16.00 - 20.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych 12.30 - 13.30 
  Wtorek
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych 13.30 - 14.30
Klub Babskie Pogaduchy 17.00 - 19.00
Fitness dla dziewcząt i kobiet 18.00 - 19.00
  Środa
Warsztaty taneczne dla dzieci młodszych 11.30 - 13.00
Warsztaty rękodzieła - szydełkowe wariacje 12.45 - 15.00
Gałgankowy świat - uczymy się szyć 15.30 - 17.00
Zabawy rytmiczne dla dzieci 3+ zapisy 18.00 - 18.45
  Czwartek
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci młodszych 12.30 - 13.30
Wyczarowane z papieru - zajęcia dla dzieci starszych 13.30 - 14.30
Ośrodek Wsparcia Seniorów  16.00 - 20.00
Fitness dla dziewcząt i kobiet 18.00 - 19.00
  Piątek
Gry i zabawy świetlicowe 12.30 - 15.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 7+ 13.30 - 14.30
Tenis stołowy 15.00 - 17.00
Kawiarenka internetowa 17.00 - 19.00
Dekoratornia  II i IV piątek - godz.18.00

Dom Kultury

6 IX 1955r. mieszkańcy wsi założyli Społeczny Komitet Budowy Domu Ludowego. Na czele komitetu stanął sołtys wsi Zakrzów Stanisław Labiest, a także Jan Krystian - przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej, Władysław Kwieciński, Józef Piotrkowski i Stanisław Garycki.


Od 1958r., po zgromadzeniu odpowiednich funduszy pochodzących ze sprzedaży piasku z terenów spółki pastwiskowej w Zakrzowie i zakupie materiałów przystąpiono do budowy.

Otwarcie Domu Ludowego miało miejsce 16 IX 1963r.

Była to jedna z najstarszych placówek kultury na terenie gminy, przy której działał Komitet Domu Ludowego, który był koordynatorem życia kulturalnego we wsi.

Członkami Komitetu byli Edward Deptuch, Jan Garycki, Jakub Grochot, Józef Krystyjan, Władysław Kwieciński, Wojciech Twardzik.

To tutaj mieszkańcy mogli łamać się opłatkiem, witać nowy rok, odbywały się coroczne uroczystości Święta Plonów ( w 1967r. miały miejsce dożynki powiatowej po raz pierwszy spotkali się z filmem i kinem.

W latach 70-ch ub. wieku młodzież z Zakrzowa pod kierunkiem Wojciecha Kwiecińskiego dokonywała inscenizacji dzieł Mickiewicza, które prezentowała następnie mieszkańcom wsi Zakrzów jak również w innych miejscowościach. Amatorski teatr z Zakrzowa współpracował z Teatrem Słowackiego w Krakowie, który użyczał strojów do sztuk teatralnych i regionalnych. Należy pamiętać że w Zakrzowie zawsze istniał amatorski zespół regionalny.

Podział wsi w 1980r, pomiędzy dwie parafie przyczynił się do spowolnienia tempa życia kulturalnego w Zakrzowie i był powodem konfliktów we wsi.

W 1991 r. Dom Ludowy przeznaczono na szkołę, ponieważ stan techniczny istniejącej szkoły zagrażał bezpieczeństwu dzieci. Dobudowano piętro i drugą część budynku ze salą gimnastyczną. Po reformie oświatowej nowy budynek okazał się za duży na potrzeby szkoły. To też w 2002r. wydzielono część budynku na potrzeby Domu Kultury.

Po otwarciu Domu Kultury, już w lutym 2003r. mamy pierwsze próby teatralne pod kierunkiem nowego kierownika Domu Kultury i sołtysa wsi Stanisławy Zielińskiej. Młodzież przygotowuje przedstawienie kabaretowe " Popołudnie w Zaściankowie oraz organizuje Dzień Kobiet. Już w kwietniu reaktywowała zespół regionalny, aby podczas obchodów 750-lecia wsi zadebiutować w nowym składzie.

W tym też roku Domu Kultury reprezentował wieś na dożynkach gminnych w Podgrabiu. W następnym roku zespół wyjeżdża do gminy Rabka i Dąbrowa Tarnowska na przegląd zespołów dolnego powiśla, reprezentuje wieś na wszystkich imprezach kulturalnych na terenie gminy.

Czytaj więcej: Dom Kultury

O Kulturze w Zakrzowie ogólnie
W 1955r. mieszkańcy wsi założyli Społeczny Komitet Budowy Domu Ludowego. Od 1958r rozpoczęto budowę. Otwarcie Domu Ludowego miało miejsce 16 IX 1963r.Była to jedna z najstarszych placówek kultury na terenie gminy. To tutaj mieszkańcy mogli łamać się opłatkiem, witać nowy rok, tutaj odbywały się coroczne uroczystości Święta Plonów ( w !967r. miały miejsce dożynki powiatowe). Tutaj po raz pierwszy spotkali się z filmem i kinem.

W latach 70-ch ub. wieku młodzież z Zakrzowa pod kierunkiem Wojciecha Kwiecińskiego dokonywała inscenizacji dzieł Mickiewicza, które prezentowała następnie mieszkańcom wsi Zakrzów jak również w innych miejscowościach.

Aby życie kulturalne na wsi mogło się rozwijać konieczne jest zaangażowanie kobiet, to też nasze Panie W 1965r założyły Koło Gospodyń Wiejskich.

Podział wsi pod koniec lat 80 ub. wieku , pomiędzy dwie parafie przyczynił się do spowolnienia tempa życia kulturalnego w Zakrzewię, był powodem konfliktów we wsi.

W 1991 r. Dom Ludowy przeznaczono na szkołę, ponieważ stan techniczny istniejącej szkoły zagrażał bezpieczeństwu dzieci. Dobudowano piętro, drugą część budynku ze salą gimnastyczną. Jedyną formą działalności kulturalnej, którą kontynuowała szkoła, było Święto Plonów . w 1994r. zespół "Zakrzewianie" , pod kierunkiem choreografa Zbigniewa Stali, reprezentował gminę Niepołomice we Francji.

Po reformie oświatowej nowy budynek okazał się za duży na potrzeby szkoły. To też w 2002r. wydzielono część budynku na potrzeby Domu Kultury.

W Zakrzowie działa:

a) zespól regionalny „ Zakrzowianie", reaktywowany w kwietniu 2003r. Po raz pierwszy zaprezentował się podczas obchodów 750-lecia wsi 6 IX 2003r.od tej pory zespół funkcjonuje i powiększa swój repertuar. Prezentuje się na uroczystościach gminnych i reprezentuje gminę na przeglądach. Ponadto jest prowadzona grupa dziecięca.

W sierpniu 2004r. miały miejsce „Zakrzowskie Spotkania Folklorystyczne", na których oprócz obrzędu dożynkowego , przyśpiewek i tańców ludowych można było podziwiać koronki i hafty mieszkanek wsi Zakrzów Węgrze Wielkich i Staniątki, jak również skosztować wiejskiego jadła przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Zakrzowa.

Pomału małymi krokami wraca tradycja do Zakrzowa. Znowu odbywają się spotkania wigilijne, opłatek, wielkanocne jajko, dożynki. Zespól „Zakrzewianie „ Pomięta o Dniu Matki itp. W Domu Kultury są prowadzone warsztaty rękodzielnicze, gospodarstwa domowego i regionalne, które mają na celu pielęgnowanie tradycji regionalnych. W Domu Kultury odbywają się również wystawy malarskie.

b) od 10 lat grupa śpiewacza. Jest to chór męski. Inicjatorem jej założenia był Marek Stanisławczyk. Celem chóru było, poprzez śpiewanie kolęd pozyskiwanie funduszy na wsparcie działalności Klubu Sportowego "Iskra". W swoim repertuarze mają bardzo stare już, zapomniane kolędy, spisane około 100 lat temu i przechowywane przez Panią Stanisławczyk.

c) W Zakrzowie mieszka troje malarzy.

- Pani Elżbieta Graboś, artysta plastyk, konserwator odnawiała klasztor Kamedułów w Rytwianach i wiele innych zabytków architektury sakralnej, aktualnie pracuje przy odnowie wnętrza kościoła w Niepołomicach.

- Pani Stanisława Broda maluje olejne pejzaże.

- Pan Stanisław Ostasz malarz samouk, maluje pejzaże m.in. Zakrzowa , jak również portrety . Namalowany przez niego poczet królów polskich zdobi jedną z komnat zaniku w Niepołomicach.


DK - Godziny otwarcia

  • Poniedziałek 12:00 - 20:00
  • Wtorek           12:00 - 20:00
  • Środa              12:00 - 20:00
  • Czwartek       12:00 - 20:00
  • Piątek             12:00 - 20:00