Kółko Rolnicze

Kółko Rolnicze w Zakrzowie gm. Niepołomice

Kółko Rolnicze w Zakrzowie powstało w roku 1931. Inicjatorami i założycielami byli mieszkańcy wsi, rolnik Wojciech Garycki i ówczesny Kierownik Szkoły Podstawowej Alojzy Czupryna. Pierwszym prezesem został wybrany rolnik Wojciech Garycki prowadzący warsztat kowalski. Członkami Kółka byli mieszkańcy - rolnicy wsi Zakrzów - 75% ogółu mieszkańców.\

Jako organizacja chłopska utrzymywała świadomość narodowej i polskiej kultury na wsi oraz dobro polskich chłopów i wsi. Kółko Rolnicze było jedynym organizatorem Dożynek Wiejskich. Rozpoczęło działalność handlową, uruchomiono sklepy : z artykułami spożywczymi, który znajdował się na prywatnej posesji Franciszka Krystiana, nasiennymi do produkcji rolnej oraz sprzedaż opału.
Z inicjatywy członków - Karoliny Kruczkowskiej, Franciszka Pyrza, Józefa Nowaka, Antoniego Jachimczaka, Antoniego Maniek, Józefa Kwiecińskiego, Macieja Kolasy oraz Stanisława, Józefa i Wojciecha Lebiesta powstała biblioteka, która zajmowała się wypożyczaniem książek i propagowaniem czytelnictwa w Zakrzowie i okolicznych wsiach do wybuchu II wojny światowej.

W czasie wojny prowadzono jedynie sklep z artykułami spożywczymi, który przetrwał do czasu przejęcia handlu przez Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska".
Wypracowany zysk na działalności handlowej przekazano na zakup działki pod budowę remizy. W tym czasie prezesem był Stanisław Lebiest - rolnik.

W roku 1957 dokonano zmian w Zarządzie, prezesem został wybrany Jan Kozik. Z Funduszu Rozwoju Rolnictwa z udziałem 20% wartości Członków Kółka, zakupiono 2 ciągniki, pługi, kosiarkę, kopaczkę elewatorową, młocarnię oraz drobny sprzęt do upraw polowych.
Kółko prowadziło działalność gospodarczą, zajmując się kompleksową uprawą ziemi rolników wsi: Zakrzów, Zakrzowiec, Ochmanów i Podłęże. W tym czasie wybrano nowy Zarząd, prezesem został Józef Krystian. W czerwcu 1977 roku Walne Zebranie Kółka podjęło decyzję o przystąpieniu na członka -udziałowca Spółdzielni Kółek Rolniczych w Niepołomicach przekazując posiadany sprzęt i zaprzestając działalności gospodarczej, pełniąc funkcję związku zawodowego rolników.
 

W roku 1983 Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd Kółka, uchwalono nowy Statut oraz zarejestrowano Kółko w Rejestrze Sądu Rejonowego Kraków - Śródmieście. Przez 12 lat prezesem był Władysław Grochot - rolnik.

Od roku 1995 działa nowy Zarząd pod przewodnictwem Stanisława Jachimczaka, aktualnie jest 10 członków rolników wsi Zakrzów.