Historia OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie została założona w 1925.

Inicjatorem założenia straży był Kierownik Szkoły Podstawowej w Zakrzowie Alojzy Czupryna, on też został pierwszy prezesem, zaś komendantem Lebiest Franciszek.

Jednostka posiadała na wyposażeniu sikawkę 4-ro kołową 2 odcinki węża tłoczonego, a wszystko to znajdowało się w prowizorycznej szopie u Krystiana

Antoniego koło mostu, następnie sprzęt ten w roku 1933r. został przeniesiony do podobnej remizy u Franciszka Pyrza koło szkoły. W tym też roku zostały zakupione mundury strażackie, toporki, pasy, drabinę "Szczerbowskiego" oraz bosaki. Jednostka OSP tak działała i rozwijała się do wybuchu drugiej wojny światowej.

W czasie okupacji hitlerowskiej jej aktywność trochę zmalała pod względem bojowym czy kulturalnym, lecz wzmogła się pod względem patriotycznym, czego dowodem była śmierć w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu komendanta Lebiesta Józefa.

Po zakończeniu wojny OSP wznawia swoją działalność. Prezesem zostaje Wojciech Kwieciński, a komendantem Augustynek Franciszek. W 1945r. zakupiono pierwszą motopompę DKW-80 produkcji niemieckiej.
W 1947r. wybudowano remizę murowaną, która istnieje do dnia dzisiejszego. Wybudowano ją w czynie społecznej przez druhów i mieszkańców wsi Zakrzów. Parcelę pod budowę przekazał Franciszek Krystian.

W 1967r. zakupiono drugą motopompę, a w 1979r. trzecią, w tymże roku jednostka została wyposażona po raz pierwszy w samochód bojowy marki ŻUK.

Od 1977r. prezesem OSP Zakrzów jest Stanisław Jachimczak, a naczelnikiem Garycki Mieczysław.

Od tego czasu rozpoczyna się rozkwit jednostki, w 1981 roku jednostce zostaje przekazany sztandar, jednostka zostaje wyposażona w nowoczesny sprzęt p/pożarowy, nowe mundury tak wyjściowe jak i bojowe. Na poddaszu remizy po remoncie powstaje świetlica strażacka. W budynku strażackim zostaje zainstalowane centralne ogrzewanie gazowe. 

W 2002r. jednostka zostaje wyposażona w nowy samochód bojowy marki FORD TRANSIT.

Obecnie OSP Zakrzów jest bardzo sprawnie działającą jednostką, posiada nowoczesny sprzęt, dumą druhów jest samochód wyposażony w agregat wysokiego ciśnienia, zbiornik z wodą, radiostację, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, pompę pływającą. Druhowie posiadają kompletne stroje wyjściowe, bojowe i specjalne.

W OSP Zakrzów jest 44 druhów i 10 członków drużyny młodzieżowej.

 
Z życia OSP